Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавра зі спеціалізації «Тренерська діяльність в обраному виді спорту».Студенти мають можливість отримати ґрунтовні знання, опанувати різноманітні загальні та спеціальні дисципліни, стають, відповідно до обраної спеціалізації, висококваліфікованими викладачами фізичного виховання, тренерами.
Умови прийому: вступники на денну і заочну форму навчання з видів спорту повинні мати відповідну спортивну підготовку не нижче ІІ спортивного розряду з обраного виду спорту.
Члени національних збірних команд України з олімпійських видів спорту мають можливість навчатися за індивідуальним графіком. На заочну форму навчання приймаються особи, які працюють у галузі фізичного виховання і спорту, а також особи, які бажають отримати другу вищу освіту, із зазначених вище спеціалізацій.

Термін навчання за денною формою – 4 роки, за заочною формою – 5 років, післядипломна
перепідготовка (на базі вищої освіти) – 2 роки.
З нормативними вимогами до вступних випробувань з фізичної підготовленості можна ознайомитися на Web-site: www.uni-sport.edu.ua
До заяви додаються:

 • документ про середню освіту з додатком (оригінал, копія);
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2017, 2018 та 2019 роках;
 • класифікаційний квиток чи залікова книжка спортсмена або офіційні документи, що
 • підтверджують спортивні досягнення; медична довідка (форма 086-о); 4 кольорові фотокартки
 • 3х4; копія паспорту; паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво – подаються особисто.

Терміни проходження вступних випробувань:

 •  з 01 липня до 10 липня 2019 року-за державним замовленням на денну та заочну форму
  навчання;
 • з 12 по 22 липня 2019 року –за кошти фізичних та\або юридичних осіб на денну та заочну форму
  навчання;
 • з 21 по 23 серпня 2019 року- додатковий набір за кошти фізичних та/або юридичних осіб на
  заочну форму навчання

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
Наша адреса: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, НУФВСУ, корпус №1,3 кафедра спортивних
єдиноборств та силових видів спорту.
Тел./факс: 044 287 – 02 – 01
Web-site: www.uni-sport.edu.ua E-mail: pk_nupesu@i.ua

Тел. приймальної комісії: 044 287 – 04 – 91