Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) – найбільший в Україні вищий навчальний заклад у сфері фізичного виховання і спорту. В ньому гармонійно поєднані підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців різного профілю, фундаментальні і прикладні наукові дослідження, результати яких активно впроваджуються в практику, ефективна спортивна діяльність, вершиною якої є підготовка спортсменів високого класу, та багатогранне міжнародне співробітництво з численними партнерами в Україні та інших державах світу. Серед провідних кафедр НУФВСУ є кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту.

Очолює кафедру Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, член – кореспондент Української академії наук, академік Академії наук вищої школи України, почесний працівник фізичної культури і спорту України, член наукової комісії Міжнародної федерації боротьби (United World Wrestling).

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту налічує 3 докторів наук, 4 професорів, 4 кандидатів наук, 3 доцентів. Кафедра продовжує традиції, які були закладені Миколою Лапутіним, Сергієм Матвєєвим, Тарасом Дубовенком, Валентином Фетісовим, Валентином Олешко, Олександром Пуцовим, Григорієм Данько.

За роки існування кафедри професорами та доцентами було підготовлено понад 20 кандидатів та докторів наук. Кафедра має тісні міжнародні наукові зв’язки із провідними фахівцями галузі з США, Німеччини, Хорватії, Китаю, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Білорусі, Ірану, Польщі, Болгарії, Молдови, Румунії, Угорщини, Франції, Туреччини. Працівники кафедри приймають участь у науково-методичному забезпеченні Олімпійських збірних команд України з фехтування, греко-римської вільної та жіночої боротьби, боксу.

 • Якщо ви маєте бажання підвищити свою кваліфікацію та отримати сучасний рівень магістерської підготовки для майбутньої професійної кар’єри;
 • якщо Ви хочете здобути другу вищу освіту в галузі фізичної культури і спорту, із поглибленим вивченням фундаментальних основ технології тренувального процесу у спортивних єдиноборствах;
 • якщо Вам до вподоби науковий системний підхід до пошуку новітніх шляхів удосконалення тренувального процесу у спортивних єдиноборствах;
 • якщо Ви хочете зустрітися із справжніми професіоналами, які допоможуть у професійному зростанні, Вам треба йти до магістратури кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту.

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту Запрошуємо до навчання у магістратурі за напрямомпідготовки:

«Система підготовки спортсменів у спортивних єдиноборствах» (017 – «Фізична культура і спорт»)

 • Підготовка фахівців здійснюється на кафедрі спортивних єдиноборств та силових видів спорту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Термін навчання на денній формі складає 1,5 року.

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за будь-якою спеціальністю.

Процес магістерської підготовки забезпечується досвідченим викладацьким складом кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту НУФВСУ.

Програма навчання включає дисципліни:

 • «Сучасні технології підготовки кваліфікованих спортсменів у єдиноборствах»,
 • «Технології розвитку рухових якостей та фізична підготовка спортсменів єдиноборців»,
 • «Науково-методичне забезпечення спортивної підготовки кваліфікованих спортсменів у єдиноборствах»,
 • «Психологічна підготовка та супровід змагальної та тренувальної діяльності у спортивних єдиноборствах»,
 • «Контроль технічної підготовленості в єдиноборствах»,
 • «Сучасні тренди розвитку олімпійських видів єдиноборств»,
 • «Актуальні аспекти суддівської діяльності у єдиноборствах»

Протягом навчання на магістранти отримують фундаментальні знання про технологію побудови тренувального процесу у спортивних єдиноборствах, основи наукових досліджень у спорті вищих досягнень.

Отримані знання та практичні навички можуть бути використані у тренувальному процесі олімпійських та не олімпійських спортивних єдиноборств.

Магістранти беруть участь в кафедральних, університетських та всеукраїнських конференціях, олімпіадах, семінарах, конгресах, та мають можливість приймати участь у міжнародних програмах академічної мобільності за програмою Erasmus+

На денну форму прийому до НУФВСУ на 2020 рік:

 • прийом документів (у паперовому вигляді) з 26 червня по 12 серпня
 • фахові вступні випробування проводяться з 13 по 19 серпня
 • подання апеляцій з 14 по 21 серпня

На заочну форму прийому до НУФВСУ на 2020 рік:

 • прийом документів (у паперовому вигляді) з 26 червня по 19 серпня
 • фахові вступні випробування проводяться з 25 по 31 серпня
 • подання апеляцій з 26 по 02 серпня

У разі наявності вільних місць ліцензійного обсягу НУФВСУ може оголошувати додатковий набір для здобувачів ступеня магістра до 30 вересня 2020 р.

З нормативними вимогами та правилами вступу  можна ознайомитися на Web-site: www.uni-sport.edu.ua